استند نمایشگاهی

استند نمایشگاهی

استند نمایشگاهی .استند نمایشگاهی بسیار سبک بوده وطرحهای گرافیکی را بوسیله آنها نمایش میدهند. جلب توجه مخاطب به طرح از اهداف استند نمایشگاهی است. استندها سبک وارزان بوده وقابلیت جابجایی آسان از ویژگی های آنها محسوب میشود. نوعی از استندهای رایج استند رومیزی بوده که معمولا پلاستیکی بوده و بسیار رایج وپرکاربرد میباشند.

استند نمایشگاهی در غرفه آرایی بسیار موثر بوده وباعث جلب توجه مخاطبین میشود. مرتب وزیبا بودن غرفه نمایشگاهی باعث رضایت بیشتر مخاطبین شده و آنها را وادار میکند که با رغبت بیشتر به غرفه توجه کنند.

استند نمایشگاهی
ارسال نظر
نظرات


شما جاکاتالوگی هم عرضه میکنید؟بله. انواع استند نمایشگاهی از جمله جاکاتالوگ نیز عرضه میشه.


آیا شما استندهای رومیزی هم عرضه میکنید؟بله انواع استند های رومیزی و نمایشگاهی عرضه میشود.


شما میز کانتر هم عرضه میکنید؟یکی از انواع استند نمایشگاهی میز کانتر است که در غرفه آرایی کاربرد فراوان داره. بله میز کانتر هم دراین مرکز ارایه میشه.


چه نوع استند چرخشی عرضه میشه؟استند چرخشی درانواع یک وجهی دو وجهی وسه وجهی عرضه میشود.


کاتالوگ استند چیست؟


نقش استند نمایشگاهی در غرفه ها به چه صورتی است؟

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.