پاپ آپ

پاپ آپ

پاپ آپ بعنوان بزرگترین سازه نمایشگاهی مطرح است. پاپ آپ اسکلتی آلومینیومی دارد وقابلیت نصب پروژکتور نور جهت نورپردازی از ویژگی های آن است. آلومینویمی بودن پاپ آپ آنرا قابل حمل ساخته وقابلیت نصب این سازه آسان است. نورپردازی مناسب در پاپ آپ باعث زیبایی منحصر به فردی به اثر چاپی شده که برای آزیین بندی نمایشگاه ها وادارات سازه ای مطلوب محسوب میشود. با پاپ آپ تبلیغات محیزی به صورت مناسب انجام میشودوپایداری این سازه درمقابل عوامل محیطی سازه را مناسب برای تبلیغات محیطی کرده است.

پاپ

ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.