استند کاتالوگ

استند کاتالوگ

استند کاتالوگ

جا کاتالوگی سازه ای جهت نگهداری ونمایش کاتالوگ، کتاب، روزنامه و... میباشد. جا کاتالوگی علاوه در نمایشگاه درادارات وشرکتها نیز کاربرد فراوان دارد.ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.