میز کانتر

میز کانتر

میز کانتر

یکی ازارکان مهم غرفه های نمایشگاهی میز کانتر است. قابل حمل بودن میز کانتر وقابلیت نصب چاپ روی آن ازویژگی های میز کانتر محسوب میشود.ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.